Educatie

În com. Daia educatia copiilor se desfasoara in 2 unitati de învatamânt prescolar si un invatamant primar si gimnazial. Astfel :

La nivelul comunei functioneaza doua gradinite cu program normal, in care sunt inscrisi un numar de 60 prescolari :

•  Gradinita Daia – 20 prescolari ;

•  Gradinita Plopsoru – 40 prescolari-doua grupe;

In cadrul celor doua gradinite isi desfasoara activitatea un numar de 3 cadre didactice.

•  Scoala cu clasele I – VIII Daia – are inscrisi 176 elevi de a caror pregatire se ocupa 14 cadre didactice.