Proiecte , investitii

Am castigat finantare prin programul Phare 2002 « fondul de modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local », linia bugetara : RO-2002/000-586.03.02, pentru proiectul « crearea unei infrastructuri informatice la nivelul primariei in scopul cresterii calitatii serviciilor acordate cetatenilor », prin care s-au achizitionat 4 calculatoare, 4 imprimante multifunctionale, 4 birouri,au fost instruiti invederea obtinerii permisului ECDL un numar de 14 functionari publici ( 8 de la primarie si 6 de la institutia prefectului-jud. Giurgiu).

Pe infrastructura se are in plan amenajarea si modernizarea drumurilor, alimentare cu apa potabila , canalizare.

Infiintarea postului de « agent de dezvoltare locala » care sa faca studii pentru a cunoaste mai bine domeniile care necesita dezvoltare prin accesarea fondurilor de preaderare si din 2007 a fondurilor structurale